Serija apologetična čęsť 2: Rěčeńja Moore’a

Kråtky vvod v azbukų: Sej tekst jest napisany v bogatejšej ortografiji (Naučny Međuslovjansky Pravopis).

Bukva „đ” odpovědaje „dž”.
Bukvy „ų” i „ę” to veliky i maly jus [nosove].
Bukva „å” to bukva posrěd „a” i „o”.
Bukvy „ń”, „ś” i „ć” to mękke „n”, „s”, „c”.
Rešta gramatiki jest prědstavjěna na http://interslavic-language.org/doc/ns-pregled.pdf

Alternativne varianty slov (bliznoznačne slova) sųt podane v kvadratnyh zatvorkah: [].

—————————————————-

Rěčeńja Moore’a sųt to rěčeńja nemožlive: rěčeńja, ktoryh nikto vpolno svědomy značeńja slov v jego rěčeńju ne može pověděti jih bez lgańja. Interesno, mogųt to byti daže rěčeńja pravdive, a jednako vsegda sųt one absurdne: jest to tako zvany paradoks Moore’a. Uvěrjeno, několiko prikladov izjasni, čto imajų na mysli. V vsih prikladah X jest propozicijų, a A i B to osoby.

1. A govori: „Nepravda, že X, ale jesm uběđen, že X”.

Pŕva čęsť nagornogo rěčeńja to ničto inogo, ako uběđeńje izglåšone verbaľno [slovno]. Itak, jestli A govori „nepravda, že X”, to to označaje, že jest uběđen že ne-X. Osoblivo, protivrěčnostojų jest govoriti „Isus ne vozkresnųl, ale věrujų, že vozkresnųl”.

2. A govori: „X to pravda, a B jest uvěrjen, že ne-X. Jednakože B v toj situaciji ne jest v blųdu”

Podobno kako v pŕvym slučaju, tako i sde, A ne pojmuje svojih slov. Pŕve rěčeńje to ničto inogo neželi definicija rěčeńja „Věrjų, že B jest v blųdu”. Jest to tože samo čto govorjeńje „Uběđeńje B jest falšive [hybne]” (uzrějte poprědnji vpis). Itak, v momentu kogda znamy dva pŕve uběđeńja A, věmo uže, že A jest uvěrjen, že B jest v blųdu. Věmo to daže bez potrěby [nuđy] pytańja o to A, ale prosto iz samoj definiciji. Jednakože, jestli A tvŕdi, že B ne jest v blųdu, to uvěrjeno A ne råzumije upotrěbjanyh prěz sebe terminov. Ili prosto lže.

3. A govori: „Jesm uběđen že X, a jednovrěmenno B jest uvěrjen, že ne-X. Jednakože B v toj situaciji ne jest v blųdu”

Np. Ne možno byti uběđenym ob objektivnosti pravd věry (to jest: tvŕditi, že sodŕžańje [obsah, zawartość, zmist] tyh pravd ne zavisi od osoby) i jednovrěmenno tvŕditi, že osoby ktore nam protivrěčųt, ne pogrěšajųt. (Absurdnosť togo rěčeńja voznikaje iz punktov 1 i 2).

4. A govori: „X ne jest racjonalne, jednako jesm uběđen, že X”.

Sej punkt byl už obgovorjen v poprědnjim vpisu.

Jesm uvěrjen, že jestvuje mnogo inyh rěčeńj ovogo tipa, jednako ustajmo na tom!

Rěčeńja Moore’a mogųt byti pravdive

Pripomnějmo sobě rěčeńje „Nepravda, že X, ale jesm uběđen, že X”. To rěčeńje može byti očěvidno pravdive. A jednako, jestli A je skaže [oglåsi], to jest to absurd! Toj zabavny rezultat voznika iz harakteristiki osobnyh [ličnyh, privatnyh] izpovědij, ktore vsegdy sųt izrazom někakogo stana ili odnošeńja uma, a propozicija X tyče sę světa „vněšnijego” [postrannogo]. Na priklad:

Stan uma X0 = „John Kennedy byl ubity v 1963 godu”.

Stan uma X1 = A tvŕdi „John Kennedy byl ubity v 1963 godu”.

V drugym slučaju, ovo rěčeńje vodi k propoziciji „A tvŕdi [jest uvěrjen], že John Kennedy byl ubity v 1963 godu”, a ta propozicija jest råzna od X0.

O čim bųde slědny vpis s seriji?

V tom vpisu jesm upotrěbjal slova „rěčeńje” i „propozicija”. V slědnom vpisu, v nemnogo spozdnělym porędoku, dopolnijų definicije tyh i inyh slov.

Prěvod: Tymoteusz Miara

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s